Zusterregimenten 4 Regiment Lansiers

11 Tankbataljon Regiment 
Huzaren van Sytzama 

Het Nederlandse 11 Tankbataljon “Regiment Huzaren van Sytzama” werd opgericht op 1 oktober 1957. Dit vrij jonge Regiment maakt deel uit van het in 1951 ontstane “Regiment Huzaren van Sytzama”.
Wegens zijn cavalerieverwantschap met de voormalige afdeling Kurassiers Nr. 3 (1916) waaruit later het 2de Kurassiers ontstond, verbroederde het 4 Regiment Lansiers met deze eenheid van over de Moerdijk.
Het 11 Tankbataljon is gelegerd te Oirschot nabij Eindhoven en is sinds 1993 uitgerust met de Leopard II tank. Van alle zustereenheden is het 11 Tankbataljon het enige Regiment dat, na de herstructureringen in de NAVO-legers, in zijn originele vorm blijft bestaan. Alleen worden de dienstplichtigen in de loop van 1994 vervangen door beroepsmilitairen.Panzerbaillon
 203

Op grond van persoonlijke contacten tussen de beide Korpscommandanten, die uiteindelijk leidden tot een onderlinge praktische hulp op oefeningen, een betere kennis van het nieuwe materieel, sportontmoetingen en andere relaties, affilieerde het 4 Regiment Lansiers op 2 december 1972 met een eerste Regiment van de “Bundeswehr”: het “Panzerregiment 100”. Wanneer dit Regiment door “Heeresstruktur Nr. 3” omgevormd werd tot “Panzerbrigade 20”, werden door de toenmalige Brigadecommandant nieuwe contacten gelegd tussen één van zijn bataljons en het 4 Regiment Lansiers. Deze mondden op 22 september 1975 uit in een wapenbroederschap met het “Panzerbataillon 203. Net als zijn voorganger is dit bataljon gekazerneerd in de Blücherkaserne in Heimer (NordRein-Westfalen). In het kader van de “Heeresstruktur Nr. 5 kreeg “Panzerbataillon 203 een bijkomende opdracht. In vredestijd staat het in voor het onderhoud en beheer van het materieel en de bewapening van het naar de reserve overgegaan “Panzerbataillon 204”. Beide eenheden beschikken momenteel over de Leopard II. Ondertussen is Panzerbataillon 204 gekazerneerd in Augustusdorf bij Paderborn. Er zijn nog occasionele contacten geweest met 2/4L.Panzerbataillon 
84

Panzerbataillon 83 werd opgericht op 9 november 1958 en was gekazerneerd in de Hanzestad Lüneburg in Neder-Saksen en was uitgerust met de Leopard II. Het was tijdens de Regimentsfeesten van 1966 te Soest dat het 4 Regiment Lansiers met deze eenheid nauwe vriendschapsbanden sloot.
Deze affiliatie was echter niet nieuw. Gedurende de voorbije jaren waren beide eenheden verbeten concurrenten in de wedstrijd van de fel begeerde “CANADIAN ARMY TROPHY”, waarbij zij zelfs ex-aequo op de eerste plaats eindigden in 1964. De trofee werd afwisselend door de beide eenheden in bewaring gehouden gedurende het daarop volgende jaar.
Na het beëindigen van de koude oorlog, drongen zich onvermijdelijk ook hervormingen op in de Bundeswehr. In het kader van de “Heeresstruktur 5” gind het Panzerbataillon 83 op 7 maart 1993 over naar de reserve. Het zusterregiment, Panzerbataillon 84, stond vanaf dan in voor het onderhoud en de stockage van het materieel van beide eenheden. Het panzerbataillon 84 heeft alle tradities en dus ook de verbondenheid met het 4 Regiment Lansiers overgenomen sindsdien.4th Royal Tank 
Regiment

Dit Britse pantserregiment werd opgericht in 1917 en is tevens het allereerste pantserregiment ter wereld. De rechtstreekse voorloper van dit regiment was de “D Company, Heavy Branche Machine Gun Corps”. Deze laatste had de distinctie om als eerste eenheid in de geschiedenis een tankaanval te kunnen uitvoeren. In de periode 1940-1945 was het regiment aktief in Frankrijk, Abessinië, Egypte, Tobroek, België, Nederland en Duitsland. Gedurende de Tweede Wereldoorlog bekwam zelfs een lid van het 4th Royal Tank Regiment een Victoria Cross, wat de hoogste Britse militaire onderscheiding is. Na de oorlog was het regiment nog actief in West-Duitsland, het Suez-kanaal, Palestinië, Groot-Brittanië en Noord-Ierland. Het nam tevens deel aan de oorlog in Korea. Het was tijdens de Regimentsfeesten van 1967 dat het 4 Regiment Lansiers verzusterde met dit wel zeer roemrijke Regiment. Het 4th Royal Tank Regiment had als laatste standplaats de Duitse stad Osnabrück en werd op 27 juli 1993, omwille van belangrijke hervormingen in het Britse leger, met het 1st Royal Tank Regiment versmolten. Het nieuwe bataljon werd gelegerd te Tidworth (UK) en uitgerust met de gemoderniseerde Challenger.2me Régiment de 
Cuirassiers

In 1962 verzusterde het 4 Regiment Lansiers met dit Franse Regiment. Het 2me Régiment de Cuirassiers werd opgericht op 16 mei 1635 en was daarmee het oudste cavalerieregiment van het Franse leger. Kardinaal Richelieu gaf het de naam van “Cardinal Duc” want eigenlijk was het 2me Cuirassiers zijn persoonlijke lijfwacht. Wanneer de Kardinaal in 1642, wordt het Regiment overgenomen door Koning Lodewijk XIII en krijgt het de benaming “Royal Cavalerie”.
In 1791, na de revolutie, beslist het nieuwe bewind de namen van de cavalerieregimenten opnieuw te veranderen en zo kreeg onze zustereenheid de naam “2me Régiment de Cuirassiers”. De eerste consul , Napoléon Bonaparte reorganiseerde op zijn beurt en besloot dat bepaalde eenheden van zijn ruiterij het kuras (harnas dat alleen het bovenlichaam beschermt) dienden te dragen. De overlevering wil dat na de nederlaag van de keizer te Waterloo in 1815 een klein contingent Kurassiers achterbleef in de streek. Deze kleine groep zou dan de nucleus gevormd hebben van het Hollandse “Afdeling Kurassiers Nr. 2” dat op zijn beurt na de Brabantse Omwenteling van 1830 dan het 4 Regiment Lansiers zou worden. Helaas werd ons enige Franse zusterbataljon in 1991 ontbonden. Haar laatste standplaats was Reutlingen in de Duitse Bondsrepubliek waar het uitgerust was met de AMX 30.4th Battalion 67th 
Armour

Het Amerikaanse 1st Battalion 32nd Armour, bijgenaamd “The Bandits”, was gekazerneerd te Friedberg in de deelstaat Hessen (GE).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam dit bataljon onder meer deel aan de gevechten om de bevrijding van België en aan de “Slag der Ardennen” waarvoor het tweemaal vermeld werd op de dagorders van het Belgisch Leger.
Het 4th Battalion 67th Armour heeft de tradities overgenomen van het 1st Battalion 32th Armour waarmee het 4 Regiment Lansiers sinds 1969 verzusterd was. In 1994 was dit Amerikaans bataljon nog steeds gekazerneerd in Friedberg.
Het bataljon heeft ook deelgenomen aan de operatie “Desert Storm”.