Overhandiging prijs “Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers”

Op 21 januari, ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van het CBOS N – onze traditiedrager, ontvingen verschillende militairen een waardering voor hun voorbeeldige wijze van dienen.

Onze Erevoorzitter Leo Van Den Bosch overhandigde de prijs “Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers” aan 1ste korporaal Chef Alain DE WILDE als waardering voor zijn professioneel werk en voorbeeldige houding. Alain DE WILDE is tevens een vaste escorte als onze standaard optreedt tijdens plechtigheden met het CBOS N.