Nostalgie naar de BSD

Dankzij ons lid Jean Cuylits hebben we een aantal links kunnen verkrijgen die verwijzen naar een 3D model van het vroegere museum BSD, een 3D model van de Franse kapel in de kazerne Adam te Soest alsook een uitgebreid interview met de Heer Burkhard Schnetler, conservator van het museum van de BSD.

Interview met Burkhard Schnetler, conservator museum van de BSD te SOEST