HERDENKING RUITER ANTOINE FONCK 2021

Traditiegetrouw werd op 1 augustus 2021 ruiter Antoine FONCK herdacht te THIMISTER-CLERMONT. Door de beperkende coronamaatregelen was beslist om ook dit jaar de herdenking te laten doorgaan met een zeer beperkt aantal deelnemers.
Om dezelfde redenen was er geen traditionele H. Mis, geen receptie en ook geen maaltijd.
In een tweetalige toespraak herinnerde de heer burgemeester Lambert DEMONCEAU aan het offer dat lansier Antoine FONCK er bracht op de eerste dag van de Wereldoorlog in 1914.
Aansluitend werden bloemen neergelegd aan het standbeeld en aan het mausoleum van FONCK door de heer burgemeester en door de voorzitter van onze Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers.