Belangrijke mededeling van onze voorzitter

Beste vrienden,

Een delegatie van onze Verbroedering heeft op 10 en 11 november 2022, op uitnodiging van onze Peterstad De Panne, deelgenomen aan de herdenkingsplechtigheden.

Tijdens het afsluitende banket kondigde burgemeester Bram Degrieck aan dat hij onze erevoorzitter Paul Bruyninckx voorgedragen heeft om hem het ereburgerschap van de gemeente te verlenen. Het gemeentebestuur heeft het voorstel gunstig beoordeeld en Paul heeft op zijn beurt de voordracht aanvaard. De komende weken wordt dit initiatief nog formeel goedgekeurd.

Deze eer is een heel mooie erkenning vanwege de gemeente De Panne voor het engagement van Paul tijdens zijn voorzitterschap en zijn streven om de banden met onze Peterstad steeds hechter aan te halen en een positieve invulling te geven.

Proficiat Paul!

Lansiersgroeten,

Henk Robberecht