Meer Nieuws

Bezoek Liberation Garden op 31 mei 2024 te Leopoldsburg
Bezoek aan paardenkliniek EquiTom in Meldert op 16 mei 2024.
4L 1973 Oversteek Weser – FTX – Bergen – Bevelsovergave
Naamgeving Cavalerie bataljon NOORD
Verslag vergadering bestuursorgaan van 19 april 2024
Verslag vergadering bestuursorgaan van 19 april 2024
Bezoek Wereldoorlog II – museum “Liberation Garden” te Leopoldsburg
Bezoek aan paardenkliniek EquiTom te Lummen op 16 mei 2024
Foto’s van KRO Josse Vandecan 1976-1977
Herinnering: Veteranendag 21 april 2024 in het Jubelpark te Brussel
Algemene Vergadering Verbroedering 2/4L op 15 maart 2024
Verslag Algemene Vergadering van de verbroedering 2/4L op 15 maart 2024
Uitnodiging plechtigheid Sint-Joris aan het monument van de Cavalerie op 26 april 2024.
Champagnewandeling De Panne
Nieuw toegevoegd filmpje Regiment
Verslag vergadering bestuursorgaan van 23 februari 2024
Verslag vergadering bestuursorgaan van 23 februari 2024
Uitnodiging Algemene Vergadering op vrijdag 15 maart 2024
Uitnodiging Algemene Vergadering op vrijdag 15 maart 2024
Boek “De Slag der Zilveren Helmen”
Nieuwjaarsreceptie van de verbroedering op vrijdag 26 januari 2024
Prijs verbroedering 2/4L aan de verdienstelijke medewerker CBOS 2023

Voor ouder nieuws : zie Archief