Marsen

Mars van het 2de Regiment Lansiers (componist: Frédéric Bernaert):

Van 1830 tot 1913 beschikte het Regiment over een eigen muziekkapel, een fanfareorkest dat vaak als bereden muziekkapel optrad. De laatste kapelmeester, Frédéric Bernaert (1861-1939) leidde deze kapel van 1897 tot 1913. Arthur Prevost bewerkte de mars voor harmonieorkest.


Mars van het 4de Regiment Lansiers (componist: Théophile Coutelier):

Tot in 1913 had het Regiment zijn eigen fanfarekorps. Théophile Coutelier (1851-1931) was Trompetter-Majoor van 1873 tot 1910 en later kapelmeester van 1910 tot 1913 bij het 4de Regiment Lansiers.