Marsen

Mars van het 2de Regiment Lansiers (componist: Frédéric Bernaert):

Van 1830 tot 1913 beschikte het Regiment over een eigen muziekkapel, een fanfareorkest dat vaak als bereden muziekkapel optrad. De laatste kapelmeester, Frédéric Bernaert (1861-1939) leidde deze kapel van 1897 tot 1913. Arthur Prevost bewerkte de mars voor harmonieorkest.


Mars van het 4de Regiment Lansiers (componist: Théophile Coutelier):

Tot in 1913 had het Regiment zijn eigen fanfarekorps. Théophile Coutelier (1851-1931) was Trompetter-Majoor van 1873 tot 1910 en later kapelmeester van 1910 tot 1913 bij het 4de Regiment Lansiers.


Trompetsignalen van de cavalerie

Zoals bij de infanterie alle signalen door middel van de trom en/of de klaroen (in Bes) gegeven werden, werden deze signalen bij de cavalerie door de cavalerietrompet (in Es) gegeven. Deze signalen regelde het dagelijkse leven in de kazernes tot voor de laatste wereldoorlog.

Het appel

Verzamelen van het Regiment te paard

Het drenken van de paarden

Het opzadelen

Te paard

Op stap

In galop

Tactisch alarm

De sabel in de hand

Verzameling

Ontzadelen

De dierenarts

De aftocht

Het verslag van de appels

Naar de stallen om de paarden te roskammen

Het voederen van de paarden

Het verlaten van de stallingen

Mars te paard

In draf

In gestrekte galop

Signaal om de vijandige cavalerie aan te kondigen

De sabel terugsteken

Afstijgen

Het afsponsen der paarden

De maaltijd voor de troep

Het doven der lichten in Fantasie

Bron: Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen