Lidmaatschap

Lid worden

 

 

HEB JE INTERESSE

  • Je vroegere vrienden en collega’s regelmatig te ontmoeten?
  • Wat nauwer betrokken te blijven bij het leven in uw vereniging ? 
  • Regelmatig wat nieuwtjes te ontvangen via mail?
  • Op de hoogte gehouden te worden van allerlei gebeurtenissen die met ons Regiment of onze Verbroedering samenhangen?

WORD DAN LID !!

 

WIE KAN LID WORDEN ?

Iedereen die ooit gediend heeft in het 2de, het 4de of het 2/4de Regiment Lansiers, in eender welke statuut of graad, is van harte welkom om lid te worden.
Weduwen van gewezen leden die het wensen kunnen lid blijven.

We zijn een vriendenkring van gewezen collega’s.
De dienstgraden van vroeger zijn niet meer van toepassing, iedereen is gelijk.

HOE LID WORDEN ?

Word lid van onze Verbroedering door het  formulier in te vullen en uw bijdrage te storten.

Formulier : Zie hieronder

Bijdrage : We hebben soms kleine kosten voor de werking van onze vereniging. Daarom vragen we je een kleine jaarlijkse bijdrage van €10,00  over te schrijven op volgend rekeningnummer :


BIC : SPAABE22
IBAN : BE86 8538 8156 6950
Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers
Kw GenMaj LIBBRECHT
3970 LEOPOLDSBURG

Uw inschrijving is pas volledig in orde NA betaling van uw lidgeld.

Welkom en graag tot onze volgende bijeenkomst !


Inschrijvingsformulier

    2L4L2-4L