Patrick Verlinden – 13 juni 2020 (update)

✝️ Patrick Verlinden – Gewezen Offr 2L, lid van de verbroedering

Uitvaartliturgie in besloten kring wegens coronavirus in de parochiekerk van Sint-Valentinus in Berkenbos op vrijdag 19 juni om 10u30.

Gelegenheid tot een laatste groet in het rouwcentrum Beyne-Franken, Koerselsebaan 37 te Heusden op donderdag 18 juni 2020 om 19u30.

Rouwbrief