Contact

VZW “VERBROEDERING TWEEDE/VIERDE REGIMENT LANSIERS”

Verantwoordelijke uitgever: Paul Bruyninckx
Secretaris: Eerste Opperwachtmeester Ronny Laermans

KBO: 0417.329.038

Contact: