Stad Tienen: Petergemeente van het 4                    Regiment Lansiers

Om de oude banden van wederkerige gehechtheid, die geschapen zijn door herinneringen uit het verleden te verstevigen, werd op 3 juni 1962 de affiliatie tussen de stad Tienen en het 4 Regiment Lansiers verwezenlijkt. Sindsdien onderhoudt het Regiment nauwe betrekkingen met zijn peterstad die zich manifesteren in velerlei contacten en uitwisselingen. Zo ontving het onder andere een afvaardiging van de Tiense scholen van 4 tot 7 april 1966 in haar kwartier te Soest.
Voor het eerst na de reactivering in 1952, waardoor het op 31 mei 1953 op de Tiense Grote Markt terug zijn roemrijke Standaard werd overhandigd, hadden er de Regimentsfeesten plaats in 1968.
Door bemiddeling van het 4 Regiment Lansiers werd tussen de stad Tienen en de garnizoensstad Soest de eerste vriendschapsbanden gelegd die zich in september 1971 concretiseerden in de officiële affiliatie tussen deze beide steden.
Naast verschillende bezoeken en uitwisselingen op cultureel- en sportgebied is het Regiment op sociaal gebied sterk met zijn peterstad verbonden. Zo voerde het tijdens de laatste jaren (zowel tijdens kampen en manoeuvres als in het kwartier) intense doch spontane acties ten voordele van verscheidene sociale instellingen van de peterstad. Naast een optreden van het Zangkoor Kanaal van Wessem ten voordele van de door brand geteisterde beschutte werkplaats Blankedaele, overhandigde de Korpscommandant tijdens de er in 1972 voor de tweede maal gehouden Regimentsfeesten een aanzienlijke som voor Huis In De Stad, home voor gehandicapten dat hem tevens in de beheerraad verkoos.
Tijdens dit jaar waren ook een veertigtal weeskinderen voor een achttal dagen de gasten van het Regiment gedurende de zomervakantie. Tijdens dit verblijf werden verschillende kinderen in familiekring bij het kader van het Regiment opgenomen.