2/4 REGIMENT LANSIERS vzw

Welkom op de website van de Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers.

Iedere gewezen lansier van het 2L, 4L of 2/4L is van harte welkom als lid.

We hebben ons uiterste best gedaan om een nieuwe aangename website te maken. Dit is een continu proces dat nooit stopt. Wij zijn er van overtuigd dat deze verre van volledig is en dat er bij de leden nog interessante Info of documentatie beschikbaar is. Daarom stellen wij uw constructieve mening of bijkomende informatie ten zeerste op prijs.

Henk Robberecht

NIEUWS

Meer nieuws …